De witte jas in de kindergeneeskunde: verband tussen medische voorgeschiedenis en voorkeur voor informeel geklede artsen

Onderzoek
D.L.M. Zwart
J.L.L. Kimpen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:2020-4
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen of kinderen een voorkeur hebben voor een arts in een witte jas of een arts in informeel tenue en welke factoren hierop van invloed zijn. Tevens nagaan of kinderen een voorkeur hebben voor een arts van de eigen of de andere sekse.

Methode

Een serie van 20 fotoparen met hierop wisselende combinaties van een mannelijke en een vrouwelijke arts in witte jas of in informeel tenue werd aan proefpersonen voorgelegd: 37 kinderen zonder medische voorgeschiedenis, 28 kinderen met geringe en 16 met uitgebreide medische voorgeschiedenis, in de leeftijd van 6-12 jaar. Bij elk fotopaar werd de proefpersonen gevraagd de arts te kiezen die zij het liefst wilden hebben.

Resultaten

Gemiddeld kozen de proefpersonen vaker voor een dokter in een witte jas dan voor een dokter in informeel tenue (p < 0,05). Er was een significant verschil in kledingvoorkeur tussen kinderen met een minder of meer uitgebreide voorgeschiedenis (p = 0,001): proefpersonen met een blanco voorgeschiedenis kozen vaker een dokter in witte jas. Proefpersonen met een uitgebreide medische voorgeschiedenis kozen vaker voor een informeel tenue. De kinderen kozen vaker voor een arts van de eigen sekse (p < 0,001).

Conclusie

De voorkeur van kinderen voor een arts in witte jas of een arts in informeel tenue was afhankelijk van hun medische voorgeschiedenis. Naarmate de voorgeschiedenis zich uitbreidt, verschoof de voorkeur naar een dokter in een informeel tenue. Bovendien hadden kinderen voorkeur voor een dokter van de eigen sekse.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Beatrix Kinderkliniek, afd. Infectieziekten, Hanzeplein 1, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Mw.D.L.M.Zwart, assistent-geneeskundige; dr.J.L.L.Kimpen, kinderarts.

Contact dr.J.L.L.Kimpen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties