Psychosociale gevolgen van ontwikkelingsstoornissen van de geslachtsorganen

Onderzoek
J.V. Ladee-Levy
F.M.E. Slijper
S.L.S. Drop
J.C. Molenaar
R.J. Scholtmeijer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1556-9
Abstract

Samenvatting

Aan de hand van 38 ziektegeschiedenissen van kinderen met genitale ontwikkeiingsstoornissen, interseksualiteit, worden de angsten van de ouders voor de toekomst van hun kind beschreven en de nadelige gevolgen daarvan voor de psychische ontwikkeling van deze kinderen. Verwijzing naar een daarin gespecialiseerd multidisciplinair team, onmiddellijk na de geboorte, wordt geadviseerd ten einde zo vlug mogelijk het geslacht definitief te kunnen toewijzen. Tenslotte worden aanbevelingen gedaan voor de psychosociale hulpverlening aan deze kinderen en hun ouders.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, Postbus 70029, 3000 LL Rotterdam.

Afd. Psychiatrie: J.V.Ladee-Levy, kinderpsychiater; mw.dr.F.M.E. Slijper, kinderpsycholoog.

Afd. Kindergeneeskunde: S.L.S.Drop, kinderarts-endocrinoloog.

Afd. Chirurgie: prof.dr.J.C.Molenaar, kinderchirurg.

Afd. Urologie: prof. dr.R.J.Scholtmeijer, kinderuroloog.

Contact prof.dr.J.A.R.Sanders-Woudstra, kinderpsychiater

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties