De werksituatie voor artsen die uit de tropen zijn teruggekeerd

Perspectief
R.P. Stolk
H.A. Valkenburg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:636-8

Artsen die na het behalen van hun basisartsexamen eerst enige jaren in een ontwikkelingsland willen gaan werken om zich daarna in Nederland te gaan specialiseren, komen de laatste jaren in een benarde situatie. Dit is het gevolg van de vermindering van het aantal opleidingsplaatsen en het feit dat de toelating tot de specialistenopleiding door de opleiders persoonlijk bepaald wordt. Door het zeer royale aanbod van kandidaten worden de gestelde eisen steeds hoger.1

De huidige situatie rond de opleidingsplaatsen leidt tot veel speculaties over de kansen op een opleidingsplaats na terugkomst. Regelmatig hoort men de mening verkondigen dat deze kansen bij terugkomst flink afgenomen zouden zijn; men zou alleen nog maar huisarts kunnen worden. Ook over het beeld dat verschillende specialistenopleiders over ex-tropenartsen hebben, wordt druk gespeculeerd: chirurgen zouden hen te eigenwijs vinden, omdat artsen in de tropen al jaren op hun eigen wijze hebben gewerkt; kinderartsen zouden juist positief…

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Faculteit der Geneeskunde, Instituut Epidemiologie, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Drs.R.P.Stolk, medisch student; prof.dr.H.A.Valkenburg, arts-epidemioloog.

Contact prof. dr.H.A. Valkenburg

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties