De 'warning leak'
Open

Klinische les
29-04-1986
J.W.F. Beks

Dames en Heren,

Ongeveer 60 van de patiënten die worden getroffen door een subarachnoïdale bloeding ten gevolge van het barsten van een intracranieel aneurysma overlijdt of behoudt zeer ernstige neurochirurgische uitvalverschijnselen. Een dergelijke bloeding wordt gekenmerkt door plotselinge zeer heftige hoofdpijn, braken, daling van het bewustzijn en nekstijfheid. Bij een groot aantal patiënten wordt echter de klassieke subarachnoïdale bloeding voorafgegaan door de zogenaamde ‘warning leak’, een syndroom dat zich kenmerkt door een minder hevige plotselinge hoofdpijnaanval zonder duidelijke neurologische uitvalverschijnselen. De mate van de hoofdpijn is dan meestal wel zodanig dat wel medische hulp wordt gezocht, doch zelden wordt bij het onderzoek aan de mogelijkheid gedacht dat aan de hoofdpijnaanval een lichtere vorm van een subarachnoïdale bloeding ten grondslag zou kunnen liggen, het lekkende aneurysma. Meestal herstelt de patiënt na een dergelijke bloeding zeer snel totdat het aneurysma opnieuw openbarst. Als de warning leak echter wordt herkend, kan de potentieel dodelijke bloeding ...