De voorspellende waarde van autoantilichamen voor latere lupus erythematodes disseminatus en reumatoïde artritis

Klinische praktijk
B.A.C. Dijkmans
D. van Schaardenburg
I.E. van der Horst-Bruinsma
H.W. Reesink
J.P. Vandenbroucke
M. Boers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:688-93
Abstract

Samenvatting

– Bij sommige aandoeningen, zoals osteoporose, hypertensie en hypercholesterolemie, gaan bepaalde fenomenen aan feitelijke ziekte vooraf en is preventie mogelijk lang voor zich klinische ziekte voordoet. Op dezelfde wijze kan men het gebied tussen gezondheid en ziekte bij lupus erythematodes disseminatus (SLE) en reumatoïde artritis verkennen.

– Er zijn recent studies gepubliceerd bij bloeddonoren bij wie zich later een van deze ziekten ontwikkelde en bij wie jaren tevoren – voorspellende – autoantilichamen konden worden aangetoond.

– Bij SLE zijn de autoantistoffen niet specifiek genoeg voor preventieve strategieën, maar bij reumatoïde artritis zijn met name antistoffen tegen cyclisch gecitrullineerd peptide (anti-CCP-antistoffen) zeer specifiek.

– Inmiddels is een klinische trial van start gegaan waarbij HLA-DR4-positieve personen met verhoogde autoantistofconcentraties 1-2 intramusculaire injecties met dexamethason krijgen, met als doel halvering van de antistofconcentratie en op de lange termijn een verlaging van de incidentie van reumatoïde artritis.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:688-93

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Reumatologie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Hr.prof.dr.B.A.C.Dijkmans (tevens: Jan van Breemen Instituut, Amsterdam), hr.dr.D.van Schaardenburg (tevens: Jan van Breemen Instituut, Amsterdam) en mw.dr.I.E.van der Horst-Bruinsma, reumatologen; hr.prof.dr.M.Boers (tevens: afd. Klinische Epidemiologie en Biostatistiek), reumatoloog en klinisch epidemioloog.

Sanquin Bloedbank Regio Noordwest, Amsterdam.

Hr.dr.H.W.Reesink, internist.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Klinische Epidemiologie, Leiden.

Hr.prof.dr.J.P.Vandenbroucke, klinisch epidemioloog.

Contact hr.prof.dr.B.A.C.Dijkmans (secr.reumatologie@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties