De vicieuze cirkel die leidt tot reumatoïde artritis
Open

Experimenteel bewijs voor de stappen in deze cyclus
Stand van zaken
03-06-2009
Walther J. van Venrooij en Ger J.M. Pruijn
  • Reumatoϊde artritis (RA) wordt gekenmerkt door chronische ontsteking van gewrichten en aanwezigheid van autoantistoffen gericht tegen gecitrullineerde eiwitten (ACPA).

  • ACPA zijn zeer specifiek voor de ziekte en zijn betrokken bij de pathofysiologie van RA.

  • Bij de ontwikkeling van de chronische gewrichtsontsteking in RA kan men 5 stappen onderscheiden die allemaal experimenteel zijn onderbouwd:

  • Stap 1: Bij een ontsteking vindt er een grote influx plaats van ontstekingscellen, die na gedane arbeid afsterven (apoptose). Wanneer deze apoptotische cellen niet tijdig worden opgeruimd, komen er gecitrullineerde eiwitten en citrullinerende enzymen in de extracellulaire ruimte terecht.

  • Stap 2: Deze enzymen citrullineren extracellulaire eiwitten.

  • Stap 3: Alleen individuen met een bepaalde genetische achtergrond maken ACPA.

  • Stap 4: De artritis wordt geïnduceerd door de vorming van immuuncomplexen van ACPA en gecitrullineerde eiwitten.

  • Stap 5: Deze immuuncomplexen stimuleren de ontsteking, hetgeen nieuwe ontstekingscellen aantrekt. Dat maakt de RA-cyclus tot een vicieuze cirkel.