De verraderlijke mitralisklepstenose

Klinische praktijk
Margot A.W. Habets
Nico H.J. Pijls
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2789
Abstract

Dames en Heren,

Door de lage incidentie van acuut reuma in Europa zien we in de praktijk nog maar weinig patiënten met reumatisch kleplijden. Door migratie van mensen uit gebieden waar acuut reuma nog endemisch is, zien we toch sporadisch patiënten met een mitralisklepstenose. Bij deze patiënten wordt de diagnose in eerste instantie gemakkelijk over het hoofd gezien.

In deze klinische les willen wij de mitralisklepstenose onder de aandacht brengen. Wij beschrijven twee patiënten bij wie de diagnose bij het eerste contact was gemist en pas laat werd gesteld, bij één patiënt zelfs na het optreden van acute complicaties.

Patiënt A, een 38-jarige vrouw, was naar de polikliniek Cardiologie verwezen in verband met cardiomegalie op een thoraxfoto die gemaakt was in het kader van screening op tuberculose. Patiënte was afkomstig uit Indonesië en woonde sinds een half jaar in Nederland. Zij had sinds een paar maanden last van vermoeidheid met een afgenomen inspanningstolerantie. Bij het lichamelijk onderzoek was geen souffle over het hart beschreven. Het ecg toonde een sinustachycardie met dilatatie van het linker atrium en een rechter hartas (figuur 1). Voor aanvullende diagnostiek werd een echocardiogram afgesproken. Deze werd echter door patiënte zelf geannuleerd en zij onttrok zich aan verder vervolgonderzoek.

Figuur 1
Ecg van patiënt A
Figuur 1 | Ecg van patiënt A
Dit ecg toont sinustachycardie met een rechter hartas en tekenen van linkeratriumdilatatie (de P-top is breder dan 120 ms in afleiding II en in afleiding V1 is een P-top met een breed en diep terminaal deel zichtbaar).

Vier maanden later kwam patiënte ’s…

Auteursinformatie

Catharina ziekenhuis, afd. Cardiologie, Eindhoven: drs. M.A.W. Habets, aios cardiologie; prof. dr. N.H.J. Pijls, cardioloog.

Contact M.A.W. Habets (margot.habets@catharinaziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Margot A.W. Habets ICMJE-formulier
Nico H.J. Pijls ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties