Dyspnoe bij allochtone zwangeren door onverwachte mitralisklepstenose

Klinische praktijk
J. Langerveld
J.M.P.G. Ernst
H.W.M. Plokker
J.J.A.M. Defauw
N.M. van Hemel
W. Jaarsma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1473-7
Abstract

Dames en Heren

Als gevolg van gewijzigde immigratiepatronen vanuit landen waar acuut reuma veel voorkomt, is stenose van de mitralisklep een ziektebeeld dat in de westerse wereld weer steeds vaker wordt gezien. Wanneer een (vaak allochtone) vrouw met mitralisklepstenose zwanger wordt, kan zij onverwacht in een gevaarlijke situatie terechtkomen. Indien een positieve reactie op medicamenteuze behandeling uitblijft, kan percutane transveneuze mitralisvalvuloplastiek (PTMV) uitkomst bieden.

Aan de hand van de ziektegeschiedenissen van 3 zwangere allochtone vrouwen met mitralisklepstenose bespreken wij de indicatie voor PTMV tijdens de zwangerschap, het tijdstip van de behandeling en het resultaat.

Patiënt A, een 22-jarige Marokkaanse vrouw, 27 weken zwanger, presenteerde zich met ernstige klachten van dyspnoe, die in twee dagen waren ontstaan en die gepaard gingen met het opgeven van bloederig sputum. Haar vorige zwangerschap was ongecompliceerd verlopen en geëindigd met een spontane bevalling van een gezonde zoon.

Bij het lichamelijk onderzoek werd een ernstig dyspnoïsche…

Auteursinformatie

Ziekenhuis Rivierenland, afd. Cardiologie, President Kennedylaan 1, 4002 WP Tiel.

Mw.dr.J.Langerveld, cardioloog.

Hart-Long Centrum Utrecht, Sint Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein.

Afd. Cardiologie: hr.dr.J.M.P.G.Ernst, hr.prof.dr.H.W.M.Plokker, hr. prof.dr.N.M.van Hemel en hr.dr.W.Jaarsma, cardiologen.

Afd. Thoraxchirurgie: hr.J.J.A.M.Defauw, cardiopulmonaal chirurg.

Contact mw.dr.J.Langerveld (j.langerveld@ision.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties