De veiligheid en effectiviteit van trombolyse tijdens ambulancetransport van patiënten met een acuut hartinfarct

Onderzoek
P.V. Oemrawsingh
H.A. Bosker
V. Manger Cats
A. van der Laarse
A.V.G. Bruschke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:354-8
Abstract

Samenvatting

Door het vergelijken van 40 patiënten (groep A), die 5 x 105 IE streptokinase intraveneus kregen toegediend tijdens ambulancetransport met een controlegroep (B) van 36 patiënten, die deze behandeling kregen na transport, onderzochten wij de veiligheid en effectiviteit van trombolytische behandeling begonnen vóór ambulancetransport bij patiënten met een acuut hartinfarct. Bij alle patiënten werd direct na aankomst coronariografie verricht en intracoronair streptokinase toegediend. De infarctgrootte werd berekend uit de cumulatieve uitstorting van α-hydroxyboterzuurdehydrogenase. Er traden geen complicaties op tijdens transport die met het toedienen van streptokinase verband hielden. De gemiddelde tijd tot het intraveneus toedienen van streptokinase was 70 minuten voor groep A en 125 minuten voor groep B. Op het angiogram was de met het infarct samenhangende kransslagader reeds open bij 23 patiënten (58) uit groep A en bij 6 patiënten (17) uit groep B (p < 0,001). Patiënten uit groep A met een voorwandinfarct hadden een 32 kleiner infarct dan die uit groep B (P < 0,05).

Wij concluderen dat het intraveneus toedienen van streptokinase vóór en gedurende ambulancetransport veilig is en leidt tot vroeger herstel van de circulatie en dientengevolge tot een verdere beperking van de infarctgrootte, met name bij voorwandinfarcten.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

P.V.Oemrawsingh, luitenant-arts; H.A.Bosker, dr.V.Manger Cats en prof.dr.A.V.G.Bruschke, cardiologen; dr.A.van der Laarse, biochemicus.

Contact dr.V.Manger Cats

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties