De taal in de geneeskunde afgeleid uit literatuurreferenties van oorspronkelijke stukken in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (1930-1995)

Onderzoek
F.A. Navarro
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1263-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Beschrijven en analyseren van de gebruiksfrequentie van de verschillende talen in de bibliografische referenties van de oorspronkelijke stukken, gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG), van 1930 tot 1995.

Opzet

Descriptief.

Plaats

Hoffmann-La Roche, Basel, Zwitserland.

Methode

De taal werd bepaald van 10.462 referenties uit 700 oorspronkelijke stukken, gepubliceerd in het NTvG tussen 1930 en 1995 (ieder vijfde jaar 50 artikelen).

Resultaat

Het aantal referenties in het Engels steeg tussen 1945 en 1950 sprongsgewijs en daarna langzamer (15 in 1935; 20 in 1945; 58 in 1955; 64 in 1965; 75 in 1975; 80 in 1985 en 79 in 1995). Het aantal Nederlandstalige referenties daalde tussen 1945 en 1975 en steeg daarna weer (20 in 1935; 29 in 1945; 15 in 1955; 6 in 1965; 12 in 1975; 15 in 1985 en 20 in 1995). Het aantal Duitse referenties daalde na 1945 tot uiteindelijk 1 (51 in 1935; 43 in 1945; 19 in 1955; 15 in 1965; 9 in 1975: 4 in 1985 en 1 in 1995).

Conclusie

In 1950 loste het Engels het Duits af als belangrijkste taal in de Nederlandse geneeskunde. Het gewicht van het Nederlands nam na 1945 eerst licht af, maar nam sinds 1975 weer toe.

Auteursinformatie

F.Hoffmann-La Roche AG. Talendienst (PSDÜ), Basel, Zwitserland.

Dr.med.F.A.Navarro, Wilhelm His-Strasse 5, CH-4056 Basel, Zwitserland.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties