De strafrechtelijke vervolging van medische zaken
Open

Recht
11-04-2011
Johan Legemaate

Op 1 november 2010 is de ‘Aanwijzing vervolging in medische zaken’ in werking getreden. In dit document doet het Openbaar Ministerie (OM) een poging te verduidelijken welke criteria worden gehanteerd bij de beslissing tot vervolging in medische zaken. Recentelijk deden zich op dit gebied ook andere ontwikkelingen voor. Zo kan het OM patiëntendossiers vorderen onder bepaalde, zeer uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als een patiënt zelf verdacht wordt van een strafbaar feit. De Inspectie voor de gezondheidszorg mag het OM alleen een patiëntendossier doorgeven als het OM daar zelf al een afschrift van heeft. De genoemde Aanwijzing roept wel vragen op. Zo blijft de strafrechtelijke aansprakelijkheid van zorginstellingen buiten beschouwing. De nadruk ligt te veel op de verantwoordelijkheid van individuele beroepsbeoefenaren.