De strafrechtelijke vervolging van medische zaken
Open

Recht
11-04-2011
Johan Legemaate

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Sociale Geneeskunde, Amsterdam.

Prof.mr. J. Legemaate, gezondheidsjurist (j.legemaate@amc.uva.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 februari 2011