De strafrechtelijke vervolging van medische zaken

Perspectief
Johan Legemaate
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3068
Abstract

Samenvatting

Op 1 november 2010 is de ‘Aanwijzing vervolging in medische zaken’ in werking getreden. In dit document doet het Openbaar Ministerie (OM) een poging te verduidelijken welke criteria worden gehanteerd bij de beslissing tot vervolging in medische zaken. Recentelijk deden zich op dit gebied ook andere ontwikkelingen voor. Zo kan het OM patiëntendossiers vorderen onder bepaalde, zeer uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als een patiënt zelf verdacht wordt van een strafbaar feit. De Inspectie voor de gezondheidszorg mag het OM alleen een patiëntendossier doorgeven als het OM daar zelf al een afschrift van heeft. De genoemde Aanwijzing roept wel vragen op. Zo blijft de strafrechtelijke aansprakelijkheid van zorginstellingen buiten beschouwing. De nadruk ligt te veel op de verantwoordelijkheid van individuele beroepsbeoefenaren.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Sociale Geneeskunde, Amsterdam.

Contact Prof.mr. J. Legemaate, gezondheidsjurist (j.legemaate@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 februari 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties