De standaard 'Reumatoïde artritis' (eerste herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap; reactie vanuit de reumatologie

Opinie
J.W.J. Bijlsma
J.W.G. Jacobs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:557-8
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 556 en 559.

De herziene standaard ‘Reumatoïde artritis’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap is een goede vertaling van de gegevens van onderzoek van de afgelopen 10 jaar naar de dagelijkse praktijk van de huisarts.1 Tegelijkertijd met deze standaard verscheen de ‘Landelijke transmurale afspraak reumatoïde artritis’, een teken van de goede samenwerking tussen huisartsen en reumatologen ten behoeve van de patiënt met reumatoïde artritis.2

Het belangrijkste verschil met de vorige standaard is dat geadviseerd wordt patiënten met reumatoïde artritis (RA) op korte termijn naar de reumatoloog te verwijzen voor behandeling met ‘disease modifying antirheumatic drugs’ (DMARD's). Het belangrijkste argument hiervoor is dat inmiddels onomstotelijk bewezen is dat hoe sneller behandeling met DMARD's wordt gestart, des te minder schade er optreedt bij patiënten met RA.3 4 Ook wordt in de nieuwe standaard geadviseerd dat niet de huisarts, maar de reumatoloog behandeling met…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Reumatologie en Klinische Immunologie, F02.127, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Hr.prof.dr.J.W.J.Bijlsma en hr.dr.J.W.G.Jacobs, reumatologen.

: hr.prof.dr.J.W.J.Bijlsma.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties