De standaard 'Perifeer arterieel vaatlijden' (eerste herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap; reactie vanuit de huisartsgeneeskunde

Opinie
W.A.B. Stalman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1478-9
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1480 en 1490.

De standaard ‘Perifeer arterieel vaatlijden’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft richtlijnen voor de diagnostiek en de behandeling van patiënten met klachten van perifeer arterieel vaatlijden (PAV) en is een herziening van de versie uit 1990.1 2 Het belangrijkste verschil tussen deze standaard en de vorige betreft de focus op controle en behandeling van risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij patiënten met PAV.3

diagnostiek

De huisarts ziet ongeveer 6 patiënten per jaar met een eerste presentatie van claudicatio intermittens. Dezen vormen het topje van de ijsberg van PAV, want het is bekend dat op iedere patiënt die de huisarts consulteert met claudicatieklachten er 5 anderen met al of niet asymptomatisch PAV zijn die dat niet doen.4 Een eenvoudig klassiek lichamelijk onderzoek dat zich richt op de pulsaties van de voetarteriën, op temperatuurverschillen tussen de voeten en…

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Huisartsgeneeskunde, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam.

Hr.prof.dr.W.A.B.Stalman, huisarts.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties