De standaard 'Onderzoek van de pasgeborene' van het Nederlands Huisartsen Genootschap; reactie vanuit de kindergeneeskunde

Opinie
L.A.A. Kollée
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2130-2
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 2132 en 2140.

De NHG-standaard ‘Onderzoek van de pasgeborene’ kwam tot stand na zorgvuldig overleg binnen een grote groep artsen uit uiteenlopende disciplines en is goed onderbouwd met literatuur.1 Het concept werd ter becommentariëring voorgelegd aan huisartsen en aan een aantal referenten. Het is dus vanzelfsprekend dat de standaard zorgvuldig is opgesteld en dat deze een breed draagvlak heeft. Toch vallen er nog wel enige kanttekeningen te maken.

Het dient benadrukt te worden dat het hier gaat om de eerstelijnsverloskunde en dat de standaard alleen betrekking heeft op de voldragen pasgeborene na een ongecompliceerde zwangerschap en bevalling. Huisartsen (de doelgroep) begeleiden slechts 4 van alle bevallingen, verloskundigen aanzienlijk meer. Het onderzoek waarop het pasgeboren kind recht heeft, mag natuurlijk niet afhankelijk zijn van wie de partus begeleidde en dus verantwoordelijk is voor dat onderzoek. Het is daarom wenselijk dat de Nederlandse Organisatie…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Kindergeneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Contact Prof.dr.L.A.A.Kollée, kinderarts-neonatoloog (l.kollee@ckskg.azn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties