De standaard 'Kinderen met koorts' (tweede herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap; reactie vanuit de huisartsgeneeskunde

Opinie
E. Licht-Strunk
W. Koch
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2763-5
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 2766 en 2781.

Alle kinderen krijgen in hun leven meerdere malen koorts. Maar wanneer is er reden tot medisch ingrijpen? De opnieuw herziene standaard ‘Kinderen met koorts’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft aanbevelingen voor de diagnostiek en het beleid bij kinderen met koorts.1 De standaard helpt om kinderen met een verhoogd risico op een ernstig beloop van de koorts te herkennen. In dit artikel geven wij onze visie op deze richtlijn. We gaan in op de toepasbaarheid van de standaard voor de dagelijkse praktijk van de huisarts.

koorts en paracetamol

Bijna dagelijks beantwoordt de huisarts vragen van ouders over het gebruik van paracetamol bij kinderen met koorts. Het is echter helemaal niet nodig om koorts medicamenteus te verlagen. Paracetamol heeft ook geen plaats in de preventie van koortsstuipen. Recent onderzoek heeft laten zien dat paracetamol in combinatie met ibuprofen de…

Auteursinformatie

Hr.drs.W.Koch, huisarts te Achterveld.

Contact Mw.dr.E.Licht-Strunk, huisarts te Amstelveen (e.licht@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties