De standaard 'CVA' van het Nederlands Huisartsen Genootschap; reactie vanuit de huisartsgeneeskunde

Opinie
G.E.H.M. Rutten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2831-3
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 2834 en 2850.

Het is veelzeggend dat de NHG-standaard ‘CVA’ de 81e is in de rij van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor huisartsen die het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft uitgevaardigd.1 2 Tot voor kort bestonden geen effectieve behandelingen voor patiënten met een CVA, zodat het eenvoudigweg niet goed mogelijk was om richtlijnen te maken die de wetenschappelijke toets der kritiek zouden kunnen doorstaan. Toch daalde in Nederland de voor de leeftijd gecorrigeerde sterfte aan een CVA tussen 1980 en 2000 duidelijk, terwijl het aantal voor de leeftijd gecorrigeerde ziekenhuisopnamen voor een CVA stabiel bleef.3 De bij de standaard gepresenteerde incidentiecijfers die afkomstig zijn uit de huisartsenpraktijk suggereren tussen 1998 en 2004 een forse daling van het aantal CVA’s. Een daling in de incidenties van CVA’s in combinatie met een stabiel aantal ziekenhuisopnamen leidt tot de conclusie dat mensen na een CVA vaker…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Hr.prof.dr.G.E.H.M.Rutten, huisarts.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties