De standaard 'Anemie' van het Nederlands Huisartsen Genootschap; reactie vanuit de huisartsgeneeskunde

Opinie
W.J.H.M. van den Bosch
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1943-4
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1945 en 1956.

Uitgangspunt van de standaard ‘Anemie’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is ditmaal niet een ziekte of een klacht, maar een laboratoriumbevinding, namelijk een te lage hemoglobine(Hb)-waarde.1 2 De indicatiestelling voor het bepalen van het Hb-niveau valt weliswaar buiten het bestek van deze standaard, maar kan daar toch moeilijk los van gezien worden. Bloedarmoede wordt door de patiënt geassocieerd met klachten zoals moeheid, duizeligheid, algemene malaise en bleekheid. Aangezien deze klachten in zeer veel consulten worden geuit zal de huisarts, als deze het verwachtingspatroon van de patiënt volgt, vele malen het Hb-niveau bepalen zonder dat daarvoor een ‘echte’ indicatie bestaat.

De prevalentie van ziektebeelden die gepaard gaan met anemie is laag. De voorspellende waarde van de Hb-bepaling in de aangeduide groep patiënten is dan matig en het onderzoek zal vooral veel fout-positieve uitslagen opleveren. Waarom bepalen huisartsen dan zo…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Huisartsgeneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Prof.dr.W.J.H.M.van den Bosch, huisarts

(w.vandenbosch@hag.umcn.nl).

Contact (w.vandenbosch@hag.umcn.nl)

Ook interessant

Reacties