Bepaling van de hemoglobineconcentratie met de HemoCue in de huisartsenpraktijk: bruikbaar, maar niet volledig betrouwbaar

Onderzoek
J.A.H. Eekhof
Y. Groeneveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2294-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan of de hemoglobine(Hb)-waarde die wordt gemeten met de veelgebruikte HemoCue in capillair bloed dat is verkregen via een vingerprik een goede maat is voor de als referentie gebruikte veneuze Hb-waarde.

Opzet

Prospectief.

Methode

In twee gezondheidscentra werd bij een groep patiënten eerst de Hb-waarde bepaald via een vingerprik met de HemoCue (HemoCue B-Hemoglobin AB photometer, Ängelholm, Zweden) en daarna de veneuze Hb-waarde in het huisartsenlaboratorium. De overeenstemming tussen beide waarden werd berekend volgens de methode van Bland en Altman.

Resultaten

Bij 58 patiënten werden beide Hb-metingen verricht. De gemiddelde HemoCue-Hb-waarde was 8,0 mmol/l (95-BI: 7,6-8,4) en de gemiddelde veneuze Hb-waarde was 8,2 mmol/l (95-BI: 7,9-8,6). Van de Hb-waarden vielen er 2 buiten de grenzen van overeenstemming van 2 SD en 17 buiten de grenzen van 1 SD. De sensitiviteit van de HemoCue-bepaling was 81 (95-BI: 62-100) en de specificiteit 95 (95-BI: 88-100). In de onderzochte populatie waarin de prevalentie van anemie 28 bedroeg, was de voorspellende waarde van een positieve HemoCue-testuitslag 87 en die van een negatieve testuitslag 93.

Conclusie

Hoewel volgens de testkenmerken de HemoCue goed bruikbaar was om de Hb-concentratie te bepalen, was bij sommige patiënten het verschil tussen de met de HemoCue gemeten waarde en de referentiewaarde erg groot. Wanneer een betrouwbare Hb-uitslag nodig is, kan men beter direct een veneuze Hb-bepaling laten uitvoeren.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2294-7

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Hr.dr.J.A.H.Eekhof (tevens: gezondheidscentrum Stevenshof, Leiden) en hr.dr.Y.Groeneveld (tevens: gezondheidscentrum Merenwijk, Leiden), huisartsen.

Contact hr.dr.J.A.H.Eekhof

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties