De rol van leeftijd bij de behandeling van het myocardinfarct

Nieuws
A. Hoogendam
H.J.J. Verhaar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:908

Er zijn aanwijzingen dat er bij een myocardinfarct minder agressief behandeld wordt bij oudere mensen dan bij jongere, zowel bij acute interventie als bij secundaire preventie. In gerandomiseerde trials is gebleken dat voor mensen ouder dan 75 jaar na trombolyse de reductie in infarctgrootte en de overlevingsduur toenemen met de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties