De praktijk is weerbarstiger

De rol van huisartsen bij suïcidale patiënten

Opinie
Rob W. Stigter
A.P. (Paulien) de Graaf
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5163
Abstract

In een klinische les betogen Kerkhof en anderen dat huisartsen niet machteloos zijn tegenover suïcidale patiënten. De praktijk is echter weerbarstiger. De beschikbare methodes voor de diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten bieden geen enkele garantie op een goede afloop. Bovendien heeft de suïcide van een patiënt een grote impact op de hulpverlener die de patiënt heeft behandeld.

Sinds 2012 is er een richtlijn voor ggz-hulpverleners over de diagnostiek en behandeling bij suïcidale patiënten.1 In deze richtlijn wordt onder andere verwezen naar het ‘chronologic assessment of suicide events’(CASE)-interview, een methode om met suïcidale patiënten in gesprek te gaan. De methodiek van het CASE-interview is zelfs per app op de telefoon beschikbaar. Dat lijkt allemaal leuk en aardig maar de voorspellende waarde van het CASE-interview is matig. Dat ligt niet aan deze methode zelf, maar aan het grillige beloop van suïcidaliteit. Desondanks wordt met het CASE-interview gewerkt en getoetst, omdat er geen betere methode is. Dit geldt ook voor de behandeling van suïcidale patiënten. We passen de methodes uit de richtlijn toe, maar die bieden geen enkele garantie op een goede uitkomst. Het is vooral maatwerk.

De huisartsenpraktijk

Huisartsen kunnen de NHG-standaard ‘Depressie’ en informatie uit aanvullende scholing gebruiken om bij suïcidale patiënten tot de juiste triage te…

Auteursinformatie

drs. R.W. Stigter, psychiater niet-praktiserend. Huisartsenpraktijk Bosboomstraat, Utrecht: drs. A.P. de Graaf, huisarts.

Contact R.W. Stigter (rwstigter@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Rob W. Stigter ICMJE-formulier
A.P. (Paulien) de Graaf Niet beschikbaar
Machteloos tegenover suïcidaliteit
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties