De relatie tussen vasculaire afwijkingen in de retina, hersenschade en cognitieve disfunctie*

Onderzoek
07-08-2014
Willem H. Bouvy, Sophie M. Heringa, Esther van den Berg, Annette C. Moll, L. Jaap Kappelle en Geert Jan Biessels

Leerpunten

  • Vaatschade van de retina hangt samen met vasculaire afwijkingen in de hersenen, cognitieve stoornissen en dementie, vooral wanneer de retinale vaatschade uitgesproken is.
  • Er is een relatie tussen de ernst van retinale en cerebrale vaatschade, waarschijnlijk door gemeenschappelijke blootstelling aan risicofactoren en gemeenschappelijke onderliggende pathofysiologische processen.
  • Onderzoek van de retina is op populatieniveau geen effectief screeningsinstrument om individuen met een hoog risico op dementie of cognitieve achteruitgang op te sporen.
  • Bij individuele patiënten met uitgesproken hypertensieve of diabetische retinopathie is extra waakzaamheid en aandacht voor cognitieve stoornissen geïndiceerd.