De 'railway spine': vermeend ruggenmergletsel door spoorwegschokken als basis voor schadeclaims in het negentiende-eeuwse Groot-Brittannië

Perspectief
H.J.E. Siemerink-Hermans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:864-8
Abstract

Samenvatting

De diagnose ‘railway spine’ kwam op in het negentiende-eeuwse spoorwegtijdperk in Groot-Brittannië met slechts geringe implicaties voor de toenmalige Nederlandse situatie. Het was een omstreden diagnose. Op grond van moeilijk te constateren spinaal letsel kon na spoorwegongevallen schadevergoeding verleend worden. De diagnose raakte sterk verbonden met frauduleuze aanspraken op verzekeringsgelden. Medisch was er geen consensus over de fysieke dan wel psychische aard van de posttraumatische verschijnselen. Rond 1900 verdween de diagnose en werden deze symptomen toegeschreven aan een functionele neurose. De railway-spinecontroverse was de eerste moderne discussie over het valideren van posttraumatische symptomen.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Instituut voor Sociale Geneeskunde, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam.

Mw.drs.H.J.E.Siemerink-Hermans, historicus.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties