Een monografie van K.F.H.Marx uit 1838; mogelijk de eerste klinisch-pathologische beschrijving van multipele sclerose

Perspectief
J.M. Keppel Hesselink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:2439-43

In een relatief onbekende monografie uit de vorige eeuw wordt uitvoerig ingegaan op de symptomen en de decursus bij een patiënte met een langzaam progressieve parparese.1 In vergelijking met andere beschrijvingen uit die tijd munt dit werk uit in helderheid. Het is het vermelden waard, daar beschrijvingen van paraparesen van niet-luetische origine in de eerste helft van de 19e eeuw relatief zelfzaam zijn. Bovendien dient op basis van de ziektebeschrijving overwogen te worden of wij hier niet te maken hebben met de eerste beschrijving van multipele sclerose of met één van de eerste beschrijvingen van een spinaal gelokaliseerde arterioveneuze malformatie.

De vroege geschiedenis van multipele sclerose

Het nagelaten dagboek van Auguste d'Este (1794- 848), een edelman die familie van koning George III van Groot-Brittannië en Ierland zou zijn, vormt volgens velen de eerste klinische beschrijving van multipele sclerose.2 De symptomen traden in 1825 op, toen de patiënt 31…

Auteursinformatie

Dr.J.M.Keppel Hesselink, arts-bioloog, Prinses Irenestraat 16, 3981 BR Bunnik.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties