Ziekten van het ruggemerg: het begrip 'paraplegie' op het grensvlak van de 18e en de 19e eeuw

Perspectief
J.M. Keppel Hesselink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2537-41

Inleiding

De kennis van fysiologie, anatomie en pathologie van het ruggemerg stond aan het begin van de vorige eeuw nog in de kinderschoenen. Binnen de fysiologie was het vitalisme (de leer dat er een besturend levensbeginsel is dat niet fysisch-chemisch verklaard kan worden) op zijn retour en de experimentele methode had nog onvoldoende gegevens opgeleverd voor een goed begrip van de functies van het ruggemerg. Pas vanaf 1821 ontstonden nieuwe en werkbare inzichten. Vooral de geschriften van François Magendie (1783-1855), Charles Bell (1774-1842) en Charles Edouard Brown-Séquard (1817-1894) droegen bij aan de basis van onze hedendaagse kennis omtrent functies en organisatie van de medulla spinalis.1 Maar ook kennis van de pathologie van het ruggemerg was begin vorige eeuw grotendeels afwezig, onder meer doordat bij secties het ruggemergskanaal zelden geopend werd. En indien het geopend werd, raakte de medulla spinalis snel beschadigd, wat het verkrijgen van inzicht in de pathologische…

Auteursinformatie

Dr.J.M.Keppel Hesselink, arts-medisch bioloog, Griffensteynselaan 68, 3703 AD Zeist.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties