De prognostische betekenis van de alkalische- en zure-fosfatasegehalten bij de hormonale behandeling van patiënten met prostaatcarcinoom

Onderzoek
P.F.A. Mulders
F.M.J. Debruyne
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1399-402
Abstract

Samenvatting

Gedurende de periode 1971-1982 werden bij 146 patiënten met een prostaatcarcinoom voor het begin van de hormonale therapie de waarden van de alkalische en zure fosfatase in het serum bepaald. Voorts werd retrospectief beoordeeld of deze waarden verband hielden met de overlevingsduur en de reactie van het prostaatcarcinoom op hormonale therapie.

Het bleek dat een verhoogde alkalische- of zure-fosfatasewaarde gepaard ging met een slechtere 3- en 5-jaarsoverlevingsduur. Bovendien kwam een daling van deze waarden na het begin van de therapie overeen met een betere reactie van het prostaatcarcinoom op de therapie.

De auteurs zijn van mening dat behalve bepaling van het zure-fosfatasegehalte, bepaling van het alkalische-fosfatasegehalte van nut is en dat hierdoor extra informatie wordt verschaft over de prognosestelling van het prostaatcarcinoom en de reactie op hormonale therapie.

Auteursinformatie

Sint Radboudziekenhuis, afd. Urologie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

P.F.A.Mulders, student geneeskunde; prof.dr.F.M.J.Debruyne, uroloog.

Contact prof. dr.F.M.J.Debruyne

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties