De preventie van nierfalen moet nog beter

Opinie
Ron T. Gansevoort
Hiddo J. Lambers Heerspink
Paul E. de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8472
Abstract

Samenvatting

Sinds enkele jaren zijn er aanwijzingen op populatieniveau dat de preventie van het eindstadium van nierfalen mogelijk is. Toch stijgt het aantal mensen dat nierfunctievervangende behandeling krijgt nog steeds, als gevolg van de vergrijzing. Als meer ingezet wordt op preventie door betere screening en intensievere behandeling, kan het aantal mensen met nierfalen in het eindstadium gereduceerd worden. Wij stellen voor de screening op chronische nierschade te verbeteren, niet alleen bij mensen met diabetes mellitus, maar ook bij mensen met hypertensie en met een positieve cardiovasculaire familiegeschiedenis, bij mensen die in aanmerking komen voor het PreventieConsult, en bij mensen uit lagere sociaal-economische klassen. Ook is een betere behandeling nodig van mensen bij wie chronische nierschade is vastgesteld.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

Afd. Nefrologie: prof.dr. R.T. Gansevoort en prof.dr. P.E. de Jong, nefrologen.

Afd. Klinische Farmacologie: dr. H.J. Lambers Heerspink, klinisch farmacoloog.

Contact prof.dr. R.T. Gansevoort (R.T.Gansevoort@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Ron T. Gansevoort ICMJE-formulier
Hiddo J. Lambers Heerspink ICMJE-formulier
Paul E. de Jong ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties