De preventie van een herseninfarct bijpatiënten met niet-reumatisch atriumfibrilleren

Opinie
P.J. Koudstaal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1485-6

De vraag of antistollingsbehandeling de kans op een herseninfarct ten gevolge van een embolus uit het hart bij patiënten met niet-reumatisch atriumfibrilleren verkleint, houdt overal ter wereld huisartsen, internisten, cardiologen en neurologen bezig. De vele kleine onderzoekingen waarin geen gebruik gemaakt werd van controlegroepen en die de afgelopen decennia zijn gepubliceerd, hebben helaas niet tot een antwoord op deze vraag geleid.1 In het tot voor kort enige gerandomiseerde onderzoek werden slechts 28 patiënten behandeld.2 Onlangs werd door Lodder in dit tijdschrift dan ook terecht benadrukt dat de preventieve waarde van antistollingsbehandeling bij patiënten met niet-reumatisch atriumfibrilleren niet vaststaat, terwijl wel bekend is dat deze behandeling gepaard gaat met een toegenomen kans op ernstige bloedingen.3

Met de recente publikatie in The Lancet van de resultaten van een groot, Deens, gerandomiseerd onderzoek lijkt er op het eerste gezicht een einde aan genoemde onzekerheid te zijn gekomen.4 In de…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Neurologie, Dr.Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

P.J.Koudstaal, neuroloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties