De plaats van resectie bij proximaal gelokaliseerd galgangcarcinoom

Klinische praktijk
R.T. Ottow
O.T. Terpstra
H. van Urk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2065-8

Dames en Heren,

Het proximaal gelokaliseerde galgangcarcinoom is een betrekkelijk zeldzame afwijking: wij schatten dat er per jaar in Nederland 75 nieuwe gevallen worden vastgesteld. Als proximale galgang beschouwen wij de linker en rechter ductus hepaticus, de ductus hepaticus communis en de supraduodenale ductus choledochus. In dit gebied komen stenoserende tumoren ter hoogte van de samenkomst van de linker en rechter ductus hepaticus het meest voor. Zij worden wel Klatskin-tumoren genoemd, hoewel Altemeier en medewerkers eigenlijk meer recht hebben op vernoeming.12 Van Vroonhoven besprak in 1973 deze tumoren in dit tijdschrift.3 Ondanks hun zeldzaamheid verdienen deze tumoren om twee redenen toch nogmaals bespreking. De juiste diagnose wordt aanvankelijk vaak niet overwogen en irrationele behandelingsmethoden zijn dan het gevolg. De matige resultaten van behandeling hebben bij sommigen geleid tot therapeutisch nihilisme. De ervaring die de laatste jaren is opgedaan met resectie van deze tumoren noopt tot heroverweging van…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Dijkzigt, Afd. Algemene Heelkunde, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

R.T.Ottow, assistent-geneeskundige; dr.O.T.Terpstra en dr.H.van Urk, chirurgen.

Contact R.T.Ottow

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties