De pathogenese van tumormetastasen
Open

Stand van zaken
04-11-1995
D.J. Ruiter, P.H.M. de Mulder, J.A. Schalken en C.G. Figdor
Zie ook het artikel op bl. 2225.

Een tumormetastase is een dochtergezwel dat ontstaan is door uitbreiding van kankercellen vanuit de oorspronkelijke tumor, versleping door de stroombaan en uitgroei op afstand. Metastasering is het kernverschijnsel van kwaadaardige gezwelgroei. Het ontstaan van tumormetastasen is een uiterst ingewikkeld meerstapsproces, waarbij zowel selectieve als toevalsfactoren een rol spelen.1 Behalve het optreden van metastasen op zich is ook hun uiteindelijke lokalisatie van belang. In de afgelopen jaren is het inzicht in de cellulaire en moleculaire mechanismen van de processen die de basis vormen van metastasering sterk toegenomen. Ook is een aantal immunologische en moleculaire technieken verbeterd. Als gevolg hiervan zijn de mogelijkheden voor vroege diagnostiek, preventie en behandeling van metastasen vergroot. In dit artikel wordt een beknopt overzicht gegeven van deze ontwikkelingen, tegen de achtergrond van de klinische implicaties.

PATHOLOGIE

Kwaadaardige gezwelgroei manifesteert zich macroscopisch vaak door een onregelmatige begrenzing van de tumor. Microscopisch ziet men ...