De overlevingskansen van patiënten met bronchuscarcinoom

Onderzoek
C.F. Melissant
J. Kreukniet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2504-9
Abstract

Samenvatting

Een onderzoek werd gedaan naar de invloed van het stopzetten van het bevolkingsonderzoek op tuberculose per 1 januari 1982 op het verwijzingspatroon en op de behandelingsresultaten bij patiënten met bronchuscarcinoom. Er werden in 1981 slechts enkele patiënten verwezen wegens bij bevolkingsonderzoek gevonden afwijkingen. Het stopzetten van het bevolkingsonderzoek had dan ook geen aantoonbare invloed. Ook was er geen verschil tussen patiënten die op basis van een toevalsbevinding werden verwezen en degenen die met klachten kwamen.

Toch waren de resultaten, en met name de 5-jaarsoverlevingscijfers, veel beter voor hen bij wie de tumor een gunstige TNM-classificatie had. Dit was vooral het geval indien resectie van longdelen kon worden verricht en indien er bij operatie geen metastasen in mediastinale lymfeklieren en geen doorgroei werden gevonden. Voor deze laatste groep patiënten bedroeg het 5-jaarsoverlevingspercentage 59,4. Met alleen symptomatische behandeling bedroeg dit percentage 16,7 en bij patiënten met kleincellig anaplastisch carcinoom die chemotherapie kregen 5,6.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Longziekten, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht.

C.F.Melissant, assistent-geneeskundige; prof.dr.J.Kreukniet, longarts.

Contact prof.dr.J.Kreukniet

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties