De oudere patiënt met een non-Hodgkin-lymfoom van intermediaire en hoge maligniteitsgraad

Klinische praktijk
H.L. Haak
P.W. Wijermans
J.P.J. Slaets
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1534-8

Inleiding

Met ‘non-Hodgkin-lymfoom’ (NHL) wordt een groep zeer heterogene kwaadaardige aandoeningen aangeduid die ontstaan uit een klonale woekering van lymfatische cellen, met zeer verschillende prognose en respons op therapie. Op grond van het immunohistologisch beeld worden een ‘lage’, ‘intermediaire’ en ‘hoge’ maligniteitsgraad onderscheiden, die redelijk overeenkomen met de overlevingskansen onder de huidige vorm van therapie.12 Circa twee derde van de patiënten is ouder dan 60 jaar, en een derde ouder dan 70 jaar. Wellicht in tegenstelling tot wat men algemeen verwacht, komt het ‘agressieve’ NHL van intermediaire en hoge maligniteitsgraad bij patiënten ouder dan 70 jaar vaker voor.2

Hoewel men meestal de stadiumindeling volgens Ann-Arbor hanteert, heeft deze bij NHL veel minder betekenis voor de keuze van therapiemodaliteit (bestraling of chemotherapie) dan bij de ziekte van Hodgkin. Het NHL is bij het eerste onderzoek vaak reeds gedissemineerd en 36 van de patiënten meldt zich met een extranodale…

Auteursinformatie

Ziekenhuis Leyenburg, Leyweg 275, 2545 CH Den Haag.

Afd. Hematologie: dr.H.L.Haak en dr.P.W.Wijermans, internisten.

Afd. Klinische Geriatrie: J.P.J.Slaets, klinisch geriater.

Contact dr.H.L.Haak

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties