De NVSSOA-Prijs 1992

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:443

De Nederlandse Vereniging voor de Studie van Sexueel Overdraagbare Aandoeningen stelt in 1992 wederom een prijs ter beschikking aan onderzoekers die een onderzoek verricht hebben naar seksueel overdraagbare aandoeningen. Zowel fundamentele als klinische onderwerpen komen in aanmerking. Voor de prijs, die ƒ 1250,- bedraagt, komen personen in aanmerking, jonger dan 40 jaar die een belangrijke bijdrage of uitzonderlijke prestatie op genoemd onderzoeksgebied hebben geleverd. Men kan zich aanmelden bij of men kan voorgedragen worden aan de commissie, die bestaat uit prof.dr.E.Stolz (erevoorzitter), prof.dr.P.Piot en dr.O.P.Bleker. De sluitingsdatum voor aanmeldingen is 31 mei 1992. De prijswinnaar zal gevraagd worden tijdens de najaarsvergadering…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties