De NVSSOA-Prijs 1991

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:727

De Nederlandse Vereniging voor de Studie van Sexueel Overdraagbare Aandoeningen stelt met ingang van 1991 een prijs ter beschikking aan onderzoekers die een onderzoek verricht hebben naar seksueel overdraagbare aandoeningen in de breedste zin van de betekenis. Zowel fundamentele als klinische onderwerpen komen in aanmerking. Voor de prijs, die ƒ 1250,- bedraagt en die met ingang van 1991 jaarlijks ter beschikking wordt gesteld, komen in aanmerking personen, jonger dan 40 jaar die een belangrijke bijdrage of uitzonderlijke prestatie op bovengenoemd gebied hebben geleverd. Men kan zich aanmelden of men kan voorgedragen worden aan de commissie, die bestaat uit de erevoorzitter prof.dr.E.Stolz…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties