Prijs Nederlandse Vereniging voor Diabetes Onderzoek

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:644

Deze Vereniging stelt een prijs ter beschikking aan studenten die diabetes mellitus als onderwerp voor een afstudeerscriptie hebben gekozen. Zowel fundamentele als klinische onderwerpen kunnen in aanmerking komen. De prijs, groot ƒ 1.000, wordt overhandigd tijdens de eerstkomende najaarsvergadering van de Vereniging. De prijswinnaars zullen in de gelegenheid worden gesteld om tijdens de wetenschappelijke vergadering van 5 november 1988 een 10 minuten durende presentatie te geven van hun werk.

Kandidaten wordt verzocht voor 15 augustus 1988 een samenvatting van de scriptie en een curriculum vitae in 5-voud, alsmede de scriptie in te dienen bij dr.R.J.Heine, secretaris, Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties