De Nederlandse bijdrage aan de wereldwijde tuberculosebestrijding: Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose (KNCV) Tuberculosefonds

Perspectief
M. Becx-Bleumink
P.C.F.M. Gondrie
J. van Gorkom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1875-8
Abstract

Samenvatting

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw is tuberculose in ontwikkelingslanden ernstig verwaarloosd. Van de opgespoorde patiënten genas in die periode veelal minder dan 50. In de jaren tachtig vond echter een internationale doorbraak plaats door de uitstekende resultaten van een kortdurende behandeling: 80 genezing. Als eerste werd dit bereikt in Tanzania. Deze innovatieve strategie werd sinds 1993 wereldwijd bekend als de ‘directly observed treatment, short-course’(DOTS)-strategie. De afgelopen 15 jaar is de internationale tuberculosebestrijding vervolgens in een stroomversnelling geraakt: het aantal initiatieven tot versnelde uitbreiding van DOTS om de doelstellingen van de mondiale tuberculosebestrijding (70 van de besmettelijke patiënten opsporen en 85 van hen te genezen in 2005) te behalen, is inmiddels sterk toegenomen. De 22 landen met de grootste mondiale ziektelast van tuberculose hebben hierbij de hoogste prioriteit. Het aantal landen dat DOTS toepast, is sterk toegenomen, gemiddeld bereiken zij een behandelingssucces van 80. Reeds vanaf de jaren zeventig raakte de Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose (KNCV) intensief betrokken bij de internationale initiatieven, zoals het ‘Stop-TB-partnerschap’, en participeerde zij in beleidsontwikkeling en uitvoering van tuberculose- en tuberculose-HIV-programma's. Er blijft echter reden voor bezorgdheid: het aantal patiënten neemt toe, vooral door de tuberculose-HIV-co-epidemie, en slechts 1 op de 4 naar schatting besmettelijke tuberculosepatiënten werd in 2000 opgespoord en behandeld in DOTS-programma's.

Auteursinformatie

KNCV Tuberculosefonds, Postbus 146, 2501 CC Den Haag.

Dr.M.Becx-Bleumink, P.C.F.M.Gondrie en J.van Gorkom, artsen.

Contact P.C.F.M.Gondrie (gondriep@kncvtbc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties