Bestrijding van gevoelige en (multi)resistente tuberculose

Opinie
M.W. Borgdorff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1525-7
Abstract

Tuberculose behoort tot de toptien van doodsoorzaken in de wereld.1 2 Ongeveer eenderde van de wereldbevolking is geïnfecteerd met de tuberculosebacterie en elk jaar veroorzaakt tuberculose ongeveer 8 miljoen nieuwe ziektegevallen en 1,8 miljoen sterfgevallen (World Health Organization (WHO). Global tuberculosis control. Unpublished report WHO/CDS/TB/2002.295. Genève: World Health Organization; 2002; www.who.int/gtb/publications/globrep02/index.html).3 Ongeveer 80 van alle tuberculosepatiënten wordt gevonden in 22 landen waarin ruim 60 van de wereldbevolking woont; de incidentie per hoofd van de bevolking is het hoogst in Afrika en Zuidoost-Azië (zie het WHO-rapport).3 De tuberculosesituatie is de afgelopen 20 jaar verslechterd in Afrika als gevolg van de HIV-/aidsepidemie en in Oost-Europa in samenhang met multiresistentie als gevolg van een verslechterde gezondheidszorg (www.who.int/gtb/publications/globrep02/index.html).4

In 2000 hebben de G8-landen opgeroepen tot een versterking van de preventie en bestrijding van HIV-infectie, tuberculose en malaria, waarbij onder andere als doel is gesteld de tuberculosesterfte tot 50 terug te…

Auteursinformatie

Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose, Postbus 146, 2501 CC Den Haag.

Contact Dr.M.W.Borgdorff, arts-epidemioloog (borgdorffm@kncvtbc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties