Resistentie bij Mycobacterium tuberculosis in Nederland

Onderzoek
C.S.B. Lambregts-van Weezenbeek
B. van Klingeren
J. Veen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2187-91
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van omvang, trend en achtergronden van resistente tuberculose in Nederland.

Opzet

Descriptief onderzoek.

Plaats

Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose, Den Haag.

Methode

De gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu betreffende het voorkomen van resistente stammen van Mycobacterium tuberculosis in de periode 1990-1994 werden geanalyseerd. Daarnaast werden vanuit de Landelijke Tuberculose Registratie-cohort 1993 eigenschappen van patiënten met een resistente M. tuberculosis vergeleken met die van patiënten bij wie een gevoelige M. tuberculosis werd geïsoleerd.

Resultaten

De percentages isoniazide- en streptomycine-resistentie varieerden rond 6 en vertoonden geen daling of stijging. Het vóórkomen van rifampicine-resistentie steeg van 0 in 1990 naar 1,5 in 1994. Bij evaluatie van 809 patiënten had den 103 (13) een resistente stam. De resistente groep omvatte 84 (82) buitenlanders tegen 387 (55) in de gevoelige groep (p < 0,001). Het percentage (bekende) HIV-infecties was in beide groepen gelijk (5-6). Isoniazide-resistentie varieerde van 1,8 bij Nederlanders tot 7,8 bij buitenlanders. Recente immigranten en asielzoekers vormden risicogroepen voor resistentie (p < 0,005). Niet-Nederlandse patiënten onttrokken zich vaker aan behandeling (p < 0,001).

Conclusie

Import van resistentie speelt in Nederland een belangrijke rol. Transmissie en ontwikkeling van additionele resistentie in Nederland moeten worden voorkomen.

Auteursinformatie

Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose, Postbus 146, 2501 CC Den Haag.

Mw.C.S.B.Lambregts-van Weezenbeek en dr.J.Veen, artsen tuberculosebestrijding.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Laboratorium voor Bacteriologie en Antimicrobiële Middelen, Bilthoven.

Dr.B.van Klingeren, microbioloog.

Contact mw.C.S.B.Lambregts-van Weezenbeek

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties