De musculus serratus posticus inferior een inademingspier

Onderzoek
Koning, P. de
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1880;24:261-2