Zuurstof-inademingen bij ernstige vormen van kinkhoest

Klinische praktijk
Lange, Cornelia de
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1909;53:1305-6