Zuurstof-inademingen bij ernstige vormen van kinkhoest

Onderzoek
Lange, Cornelia de
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1909;53:1305-6