Verlamming van den musculus serratus anterior

Onderzoek
Schulte
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:2132