De Morel-Lavallée-laesie: late klachten na een trauma

Klinische praktijk
Jeroen L.A. van Vugt
Sabine B.J.C. Beks
Rob A.P. Borghans
A.G.M. (Ton) Hoofwijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5914
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

De Morel-Lavallée-laesie is een posttraumatische vochtcollectie, optredend nadat bij een ‘closed degloving injury’ huid en subcutis worden gescheiden van de onderliggende spierfascie. Klassiek komt de laesie ter hoogte van de trochantaire regio of het bovenbeen voor.

Casus

Een 36-jarige obese man werd door de huisarts ingestuurd naar de SEH met pijn in het rechter onderbuikskwadrant en koorts. Bij bloedonderzoek waren de infectieparameters verhoogd. Vanwege de verdenking op een appendicitis werd een CT-scan van het abdomen gemaakt. Hierop werd een Morel-Lavallée-laesie gezien, die 9 maanden eerder was ontstaan na een aanrijding op de fiets door een auto. Na echogeleide percutane drainage en behandeling met antibiotica herstelde patiënt voorspoedig.

Conclusie

Bij doorgemaakte traumata dient men bedacht te zijn op het bestaan van een Morel-Lavallée-laesie. Zelfs maanden na het trauma kan deze zich pas voor het eerst manifesteren. Echografie, CT- en MRI-onderzoek kunnen helpen bij het stellen van de juiste diagnose. Er bestaat nog geen consensus over de behandeling in zowel de acute als chronische fase.

Auteursinformatie

Orbis Medisch Centrum, Sittard.

Afd. Chirurgie: J.L.A. van Vugt, coassistent (thans: anios chirurgie, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein); dr. A.G.M. Hoofwijk; chirurg.

Afd. Spoedeisende Hulp: drs. S.B.J.C. Beks, anios spoedeisende geneeskunde (thans: Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht).Afd. Radiologie: drs. R.A.P. Borghans, radioloog.

Contact J.L.A. van Vugt (jeroenvanvugt@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 5 maart 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Jeroen L.A. van Vugt ICMJE-formulier
Sabine B.J.C. Beks ICMJE-formulier
Rob A.P. Borghans ICMJE-formulier
A.G.M. (Ton) Hoofwijk ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties