De medische verzorging in de jaren 1940-1945

W. Pera
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2099

Het Leidse 5 mei-comité streeft ernaar om ter herdenking van de bevrijding in 1945 en van de daaraan voorafgegane bezettingsjaren jaarlijks in de eerste helft van de maand mei een aantal evenementen te organiseren. Een centrale plaats in deze herdenking is steeds ingeruimd voor een tentoonstelling, waarvoor het historische en centraal gelegen Waaggebouw beschikbaar wordt gesteld. Zo werden in 1985 in het bijzonder de verzetsactiviteiten binnen de Leidse gemeenschap belicht, in 1986 was het thema het verzet in het toenmalig Nederlands Oost-Indië. Het bijeenbrengen van het materiaal voor een dergelijke tentoonstelling vergt veel overleg en tijd. Het 5 mei-comité doet…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties