De man die zijn ogen niet goed kon openen

Wat is de diagnose?
Wala Al Arashi
Eric CT Geijteman
Dave H. Schweitzer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2176
Abstract

Casus

Een 47-jarige man werd naar de polikliniek Interne Geneeskunde verwezen wegens vermoeidheid en het niet kunnen openen van zijn ogen bij het ontwaken (figuur). De huisarts had eerder oogdruppels voorgeschreven in de veronderstelling dat patiënt een allergie had. Deze druppels hadden echter geen effect. Bij nader uitdiepen van de anamnese vertelde de patiënt dat hem was opgevallen dat hij het snel koud had. Hij had geen klachten van obstipatie, stemverandering of vermindering van concentratie. De familieanamnese was blanco. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij myxoedeem van het gelaat en geen andere afwijkingen. Laboratoriumonderzoek gaf de volgende uitslagen (referentiewaarden tussen haakjes)…

Auteursinformatie

Reinier de Graaf Gasthuis, afd. Interne Geneeskunde, Delft. W. Al Arashi, coassistent; drs. E.C.T. Geijteman, aios interne geneeskunde; dr. D.H. Schweitzer, internist-endocrinoloog.

Contact W. Al Arashi (wala.alarashi@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Wala Al Arashi ICMJE-formulier
Eric CT Geijteman ICMJE-formulier
Dave H. Schweitzer ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Jan-Arie
van Wijngaarden

Ik ben opgeleid in de tijd waarin observatie en lichamelijk onderzoek nog de sleutel waren tot de DD. De foto is niet helemaal duidelijk op dit punt en we leven in een tijd waarin we van alles scheren; maar toch?

Ik citeer uit een van de leerboeken: ....De patiënt is traag en kouwelijk. Het haar valt uit. Opvallend is de uitval van het laterale deel van de wenkbrauwen.....*)

*) Ottolander, Interne geneeskunde 1975 blz. 637

Jan-Arie van Wijngaarden, huisarts