De ladder van Mackenbach

Perspectief
Marith Volp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D2423
Abstract

Rectificatie

Bekijk hier de portretjes van politiek actieve dokters die verspreid door de NTvG-kerstspecial ‘Niet m’n pakkie an’ staan.

Samenvatting

Op de vorige NTvG Dag op zaterdag 5 november 2016, citeerde Johan Mackenbach met instemming Rudolf Virchow, die zei dat ‘politiek niets anders is dan geneeskunde op grote schaal’. Volgens Virchow waren artsen op grond van hun kennis over de oorzaken van ziekte ook bij uitstek geschikt om de samenleving te besturen. Mackenbach introduceerde een ‘ladder van politiek activisme’, een ladder met 4 niveaus waarop gezondheidsprofessionals politiek geëngageerd kunnen zijn en invloed kunnen uitoefenen op politieke besluitvorming. In deze bijdrage beschrijft de auteur haar ervaring als Tweede Kamerlid op wat Mackenbach de hoogste sport van deze ladder noemt en geeft zij aan waarom zij het van belang acht dat gezondheidsprofessionals actief deelnemen aan het maatschappelijke debat en trachten politieke besluitvorming te beïnvloeden. Hun kennis uit de spreekkamer is hierbij onontbeerlijk.

Auteursinformatie

Huisartsenpraktijk Strikwerda en Otjes, Amsterdam.

Contact Drs. M.J.J. Volp, huisarts, Tweede Kamerlid PvdA 2013-2017 (marithvolp@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marith Volp ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties