De kwintessens van kwaliteitszorg
Open

Zorg
06-01-2009
Raimond W.M. Giard

Herhaalde berichten over frequente medische fouten die vaak voorkómen hadden kunnen worden, leiden tot toenemende publieke druk om programma’s op te zetten ter verbetering van de kwaliteit van de zorg. De resultaten van zulke ondernemingen zijn echter teleurstellend. Het is nodig de redenen voor het trage tempo van verbetering vast te stellen. Wij moeten systematisch 3 met elkaar in verband staande vragen beantwoorden: (a) Hoe meten we de kwaliteit van de zorg?; (b) Wat moet er veranderen als de kwaliteit tekortschiet, en hoe moet die verandering worden bereikt?; (c) Hoe stellen we vast of er vooruitgang is geboekt? We worden geconfronteerd met een groot aantal problemen en moeten leren omgaan met organisatorische en biologische complexiteit. Maten waarin verschillende zaken in één getal zijn samengebracht, zoals prestatie-indicatoren, zijn dus niet geschikt. Een andere cruciale vraag is wie wij proberen tevreden te stellen: het toenemend aantal toezichthouders of onze patiënten? De kwintessens van kwaliteitszorg is dat wij de verantwoordelijkheid voor onze patiënten vooropstellen en de gevolgen van die keus aanvaarden.