De kosten van decubitus

Onderzoek
J.R.E. Haalboom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:606-10
Abstract

Samenvatting

In dit artikel wordt een raming gegeven van de kosten van preventie en behandeling van decubitus in de intramurale gezondheidszorg. Aan de hand van bekende cijfers omtrent de prevalentie van decubitus in de intramurale gezondheidszorg en van kostengegevens uit een voor wat decubitus betreft protocollair werkend ziekenhuis (AZU) werd een kosten-analyse gemaakt.

Analyse van de kostenopbouw laat zien dat preventie per dag ongeveer 95 gulden per patiënt kost, behandeling van stadia I en II 133 gulden en behandeling van stadia III en IV tot 175 gulden. De kosten van alleen preventie bedragen per jaar 223 miljoen gulden, behandeling van stadia I en II kost 125 miljoen gulden en van de stadia III en IV 122 miljoen gulden, te zamen 470 miljoen gulden of bij een gemiddelde bedbezetting van 74 350 miljoen. Voor verpleeghuizen geldt datzelfde bedrag: te zamen per jaar 700 miljoen gulden. Ongeveer 65 van de kosten wordt veroorzaakt door verlenging van opnameduur met gemiddeld 21 dagen, ca. 25 door oplopende personeelskosten door een hogere zorgcategorie,3 door gebruik van medicatie, verbandmiddelen, fysiotherapie, dieetaanpassingen en 7 door het gebruik van speciale bedden.

Decubituspreventie en -behandeling is kostbaar en met het oog op de toenemende vergrijzing van de Nederlandse bevolking van toenemende importantie. Alleen al in de intramurale gezondheidszorg kost decubituspreventie en -behandeling per jaar tenminste 700 miljoen gulden. In de thuiszorg wordt waarschijnlijk nog eenzelfde bedrag uitgegeven. Hoewel slechts 7 van de kosten wordt veroorzaakt door speciale voorzieningen als ‘air fluidised’-bedden, is het door de opbouw van de budgetteringsystemen juist dit kostendeel dat extra zwaar op de financiering van ziekenhuizen drukt.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Dr.J.R.E.Haalboom, internist.

Ook interessant

Reacties