Nederlandse Vereniging van Artsen voor Revalidatie en Physische Geneeskunde

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1716-20

Vergadering gehouden op 25 april 1997 te Amsterdam

J.R.E.Haalboom (Utrecht), Decubitus anno 1997

De prevalentie van decubitus ligt in Nederland tussen 6 (academische ziekenhuizen) en 25 (verpleeghuizen). In revalidatiecentra met dwarslaesieafdelingen kan de prevalentie nog hoger zijn, maar is de incidentie zeer laag: de patiënten komen al met decubitus naar het centrum. Deze cijfers zijn de afgelopen jaren stabiel gebleven; ondanks toenemende zorglast en patiëntenleeftijd wordt decubitus goed behandeld. Dit blijkt ook uit de verschuiving van ongeveer evenveel patiënten in de lichtere zowel als in de zwaardere stadia in 1988 naar ongeveer 25 van alle patiënten in de ernstige stadia…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Revalidatie en Physische Geneeskunde, pa St.-Maartenskliniek, Hengstdal 3, 6522 JV Nijmegen.

Dr.K.Postema, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties