Genuanceerd decubitusbeleid in het verpleeghuis

Klinische praktijk
G.L. Schut
R.J. van Marum
M.W. Ribbe
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:57-3

Zie ook het artikel op bl. 66.

Dames en Heren,

Precies 400 jaar geleden beschreef de chirurg Fabricius Hildanus de relatie tussen bedlegerigheid door ziekte en het verschijnsel decubitus of doorliggen.12 Ook in de tegenwoordige definitie van decubitus – elke degeneratieve verandering die veroorzaakt wordt onder invloed van de op weefsels inwerkende comprimerende krachten en schuifkrachten – komt tot uitdrukking dat er een relatie bestaat tussen het ontstaan van decubitus en het blootstaan aan druk, vrijwel altijd verband houdend met ziekte en immobiliteit.2 Aandacht voor een goede zorgverlening leerde dat decubitus in een groot aantal gevallen voorkomen kon worden, waardoor geleidelijk de opvatting postvatte dat het optreden van decubitus gezien kon worden als het effect van falende zorg. Zo schreef Trumble al in 1930 dat de kwaliteit van zorg gemeten zou kunnen worden aan het al dan niet vóórkomen van decubitus.3 Bovendien was decubitus vooral een…

Auteursinformatie

Vrije Universiteit, Vakgroep Huisarts- en Verpleeghuisgeneeskunde, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam.

Dr.G.L.Schut (tevens: Verpleeghuis Myosotis, Kampen), R.J.van Marum (tevens: Instituut voor Extramuraal Geneeskundig onderzoek (EMGO), Amsterdam, en Verpleeghuis Waerthove, Sliedrecht) en prof.dr.M.W.Ribbe (tevens: EMGO-Instituut, Amsterdam, en Verpleeghuis Het Zonnehuis, Amstelveen), verpleeghuisartsen.

Contact dr.G.L.Schut

Ook interessant

Reacties

Epse, maart 1994,

In het artikel van Schut et al. worden wisselligging en antidecubitusmatras genoemd als behandelingsmethoden bij decubitus (1994;57-60). Ter aanvulling zou ik willen wijzen op de voordelen van een bed in hangmatmodel, in 1977 beschreven als ‘net suspension bed’.1 Door de gelijkmatige drukverdeling over het gehele lichaam worden drukpunten ontlast. Dat daarmee snelle genezing van decubitus-ulcera kan worden bereikt, hebben wij, na gebruik vanaf 1978. in de dermatologische kliniek van het Academisch Ziekenhuis in Groningen kunnen waarnemen. Het succes ervan drong ook tot leken door. De eenvoud van het toenmalige systeem – te monteren op ieder bed – en de lage kosten – toen £ 115 – maakten dat een landeigenaar het zelf importeerde ten behoeve van de decubitus van een van zijn pachters.

Intussen is de in The Lancet genoemde firma naar Londen verhuisd (tel. 814609878) en is de losse hangmat vervangen door een bedframe, waartussen de hangmat naar behoefte gespannen kan worden. Bovendien is het frame met hangmat in de lengte kantelbaar, zodat een nog mobiele patiënt gemakkelijk in de naast het bed staande rolstoel kan stappen.

Voordelen van dit bedtype zijn:

– wisselligging (verpleegkundig intensief en dus belastend) is niet nodig;

– de prijs is beduidend lager dan die van een matras met luchtinsufflatie;

– de patiënt is gevrijwaard van het lawaai van een af en toe inschakelende motor naast zijn bed, die de luchtstroom in de matrascompartimenten reguleert.

A.H. Klokke
Literatuur
  1. Gibbs JR. Net suspension beds for managing threatened and established pressure-sores. Lancet 1977;i:174-5.